1. Oracle Nedir?

Oracle,ilk olarak 1977 yılında Kaliforniya’da kurulmuş bir yazılım şirketidir.Kurulduğu günden bugüne kadar bir çok başarıya imza atmıştır. Java programlama dilinin günümüz halinin mimarıdır. Oracle sadece Java dilini geliştiren bir şirkettir. Bu sebeple Java ile birlikte ismi anılmaktadır. Java, Sun Microsystem tarafından yaratılmış olan nesne tabanlı programlama dilidir.Açık kodlu ve bağımsız oluşunun yanı sıra yüksek verimli, çok işlevli, adım adım geliştirilebilen bir yapıya sahip olması yönünden çok elverişlidir. Sun Microsystem ile Oracle tarafından ortaklık anlaşmasının ardından isim olarak Oracle kullanılmaya başlandı. Java, Oracle mühendisleri tarafından halen geliştirilmektedir. 145 ülkede hizmet veren şirket, yazılımı ve araçlarıyla milyonlarca kişinin tercihi olmuştur. Oracle’ın bu kadar tercih edilmesinin sebebi İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemini kullanmasıdır.

Oracle Veritabanı Nedir?

Oracle veritabanı verilerin tamamını güvenli bir biçimde tutarak on binlerce insana aktarabildiği bir yapıdır. Temelde veritabanı yönetimi olarak dünya üzerinde en büyük projelerin altında yer almıştır. Zaten Microsoft’tan sonra en büyük şirket Oracle olduğu için dünya genelinde büyük projeler için Oracle veritabanı kullanılır.


Oracle veri tabanının, işletim sistemi tarafından bakıldığında, biri fiziksel, diğeri mantıksal olmak üzere iki bölümü vardır. Fiziksel bölüm ; veri dosyaları, kontrol dosyaları ve redo log dosyalarından oluşur. Tablo boşlukları (tablespace ), tablolar, indeksler, parçalar(segments), görüntüler (view), sıralar(sequence), saklı program parçaları (stored program units) , ve kullanıcılar ise veri tabanının mantıksal bölümünü oluşturur. Fiziksel bölüm işletim sistemi tarafından görülebilmesine rağmen , mantıksal bölüm ancak Oracle ‘a bağlanıp SQL çalıştırılarak görülebilmektedir.

Oracle veri tabanında her nesnenin bir sahibi vardır. Her kullanıcının bir veya daha fazla tablo boşluğu olabilir. Bu tablo boşlukları ise bir veya daha fazla veri dosyasından oluşur. Sonuç olarak veri tabanındaki her nesne , mantıksal olarak , sahibine ait tablo boşluklarından birinin içersinde , fiziksel olarak da o tablo boşluğunun birinin içersinde bulunur. Bu nesneye işletim sisteminden doğrudan değil , komutlarla mantıksal olarak erişilebilir.


Oracle veritabanı üzerinden uygulamaları yönetebildiğimiz gibi geliştirmekte mümkündür. Bu noktada Oracle Apex büyük ölçüde ihtiyacımız olacak bir destektir. Oracle Application Express isimlerinin kısaltılmışı olarak Oracle Apex denmektedir.Hazır uygulamalarla, ihtiyacımız olan düzenlemeyi yapmamıza sebep olan programlar sunar. Veritabanı merkezli uygulama geliştirmelerinde ve web tabanlı yazılımlarda kullanılır. Veritabanı üzerinde çalışan ve ayrıca bir Application server kurulumuna gerek duymayan Oracle yazılımıdır.

İlgili Haber  Trump'a son darbe, en yakınından geldi!
WhatsApp-Image-2020-07-23-at-16.27.08 1. Oracle Nedir? Haberler

Oracle veritabanı farklı standartlar altında kullanıcılara sunulur. Bunlar arasında seçeceğiniz veritabanı paketinde var olan özellikler fiyat yönünden belirleyici unsurdur.Örneğin bir işlemcinin kullanılabildiği, düşük kullanım alanı sunan ve çeşitli uygulama izinleri bulunmayan bir veritabanını ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Ancak daha güçlü, daha işlevsel ve daha büyük verileri işleyerek ulaştırabileceğiniz bir veritabanına ihtiyacınız varsa Oracle resmi sayfasından veritabanı türlerini inceleyebilirsiniz. Ayrıca 1 ve 5 yıl arasında yapacağınız lisans seçimleri mevcuttur.
Oracle veritabanının başlıca özellikleri şunlardır;

  1. Büyük miktarda veri tutabilme ve bu verilerin depolandığı alanları ayarlama imkanı vermektedir.
  2. Aynı anda çok sayıda kullanıcıya veri bütünlüğünü bozmadan hizmet verebilmektedir.
  3. Günün 24 saati ve haftalar boyu hiç kapatılmadan çalışabilmektedir.
  4. İşletim sistemi,veri erişim dilleri ve ağ iletişim protokolleri standartlarıyla uyumludur.
  5. Yetkisiz erişimleri engelleme ve kontrol edebilme imkanı sağlamaktadır.
  6. Bütünlüğü veritabanı düzeyinde sağlıyabilmektedir, böylece daha az kod yazılmaktadır.
  7. Sunucu mimarisinin bütün avantajlarını kullanabilmektedir.

Oracle Bellek Yapıları

Oracle’da temel olarak iki bellek yapısı vardır. Bunlardan ilki SGA (System Global Area) , ikincisi ise PGA (Program Global Area) dir

1.SGA (System Global Area)

SGA herhangi bir Oracle veri tabanı oturumu (database instance ) için gereken belleğe denir. Bu bellek işletim sisteminden alınır ve veri tabanı kapatılana kadar sadece Oracle tarafından kullanılır. SGA’de veri dosyalarından okunan veri blokları (database buffer cache) , kullanıcıya ait bilgiler , değişiklikler ara belleği (redo log buffers) ve paylaşımlı SQL bellek alanları (shared pool) bulunmaktadır.Bu alanların büyüklükleri kullanılacak uygulamanın karakteristiğine göre veri tabanı yöneticisi tarafından yönetilir ve “init.ora” parametre dosyasına yazılır. Eğer veri tabanı yöneticisi bu değerleri gerektiğinden büyük veya gereğinden küçük verirse veri tabanının performansı düşer.

Paylaşımlı bellek alanları(shared pool): SQL ve PL/SQL cümleciklerinin metin olarak tutulduğu , anlamsal olarak değerlendirildiği(parse), hem de çalışma planlarının (execution plan çıkartıldığı bir bölümdür. Ayrıca “data dictionary cache” adı verilen ve veri tabanındaki tablo , görüntü ve indeksler hakkındaki istatiksel verileri bulunduran bilgi bütününü de yapısında bulundurur. Eğer paylaşımlı bellek alanı yeteri kadar büyük tutulmazsa , çalışan tüm SQL cümlelerinin tanımları ve çalışma planları bellekte bulunamadığından tekrar çıkarılması gerekir. Bu da SQL’in çalışma süresini uzatır. Paylaşımlı bellek alanının büyüklüğü “init.ora” parametre dosyasındaki “shared_pool_size”parametresi ile verilir.

İlgili Haber  İlk olarak Mars atmosferinde bir halojen gazı keşfedildi

Değişiklikler Ara Belleği (Redo Log Buffer): Veri tabanında yapılan değişikliklerin tutulduğu bir ara bellektir. Bellekteki bu bilgiler “commit” oldukça redo log dosyalarına yazılır. Bu log dosyaları veri tabanı kurtarılırken kullanıldığı için büyük önem taşır. Eğer değişiklikler ara belleği gereğinden küçük kalırsa . I/0 sayısı artar ,buda performansı düşürür. Değişiklikler ara belleğinin büyüklüğü de paylaşımlı bellek alanı gibi , “init .ora” dosyasındaki “log_buffer “ parametresi ile verilmektedir.

Okunan Veri Blokları(Data Buffer Cache): SQL komutları çalışırken ilgili veri tabanı blokları belleğe getirilir. İşte bu noktada en son kullanılan veri bloklarının bulunduğu bellek alanına okunan veri blokları denir. En son veri tabanı en sık kullanılan verileri içerdiği için disk I/0 ‘sunu önemli derecede azaltır veri tabanı performansı arttırır , bu nedenle boyutu yeteri kadar büyük tutulmalıdır. Gereğinden büyük tutulursa da , her defasında fazladan boş blokları okuyacağından performansı düşürür. Okunan veri bloklarının büyüklüğü , “init.ora” parametre dosyasındaki “db_block_size” x ”db_block_buffers” kadardır. “db_blok_size” parametresi gelişigüzel verilemez. , işletim sistemi blok boyuna eşit veya katları olmak zorundadır.

Aynı anda kaç tane veri bloğu okunacağı ise “db_file_multiblock_read_count” parametresi ile belirlenmektedir. Bir seferde “db_multiblock_read_count” x”db_block_size” kadar bilgi veri dosyalarından okunmakta veri tabanı veri dosyalarına yazılmaktadır.SGA ile ilgili dinamik veriler V$SYSSTAT görüntüleri yardımı ile alınabilir. Eğer performans ile ilgili değerler düşük çıkarsa , SGA’in büyüklüğü üzerinde oynama yapılarak veri tabanı iyileştirilebilir.

2.PGA (Program Global Area)

PGA ise bir kullanıcı veya bağlantı için ayrılan bellek alanıdır. PGA’yi kullanıcının yaptığı işlemler kullanmaktadır. Eğer PGA’in büyüklüğü yeteri kadar verilmezse , kullanıcılar çalışırken hata alabilirler. Bir kullanıcı için en az 2 MB’lık bellek alanı ayrılmalıdır.

Arka Plandaki İşlemler ( Background Processes)

Mutlak aktif olması gereken dört önemli işlem vardır. PMON , SMON , DBWR veri tabanı LGWR. Aktif olan diğer işlemler ise kullanıcının isteğine bağlı olarak çalıştırılır. Bunların en önemlileri CKPT veri tabanı ARCH dir.

PMON (Process Monitor)
Sistemi sürekli olarak kontrol eder veri tabanı kullanıcılarının başlattığı işlemlerin kesilmesi durumunda , işlemsel bazda kurtarma yapar , o işlemin kullandığı sistem kaynaklarını serbest bırakır.

SMON (System Monitor)

Bir “instance” başarısızlık ile sonuçlanmış ise veri tabanı açılırken “instance recovery”yaparak , veri tabanının sorunsuz çalışmasını sağlar. SMON aynı zamanda bir problem yaşanarak offline’a alınan tablo boşluklarınıda kurtararak , online’na getirir. Kullanılmayan geçici parçaları (tempory segments) temizler.

İlgili Haber  Volkswagen Yatırımını Slovakya'da Yapacağını Açıkladı

DBWR (Database Writer)

Okunan veri blokunda bulunan veri tabanı değişikliğe uğramış blokları , veri dosyalarına yazar. En son kullanılan veri , ilk olarak veri dosyasına yazılır.

LGWR (Log Writer)

Değişiklikler ara belleğindeki “commit” edilmiş girişleri eğer bellek dolmuş ise disk üzerindeki redo log dosyalarına yazar.

CKPT (Checkpoint)

Belirli zamanlarda DBWR değişikliğe uğrayan blokları veri dosyalarına yazar. CHPT belirli aralıklarla DBWR’yi uyararak yazmaya başlamasını sağlar. Bu aralıkların sıklığı “init.ora” parametre dosyasındaki “log_checkpoint_interval” parametresiyle ayarlanmaktadır. Bu parametredeki “transaction” sayısına her ulaşıldığında DBWR uyarılacak demektir.

ARCH (Archiver)

Dolan online redo log dosyalarının bir kopyasını alır. Bu dosyalar daha sonra veri tabanı kurtarılırken son ana geri dönülmesini sağlar. ARCH’nin aktif olması için veri tabanının arşiv modda olması gerekir.

Kullanıcı İşlemleri (User Processes)

Kullanıcıların çalıştırdığı Forms, Reports , Pro C , Visual Basic gibi uygulama programlarıdır. Bu programlar vasıtası ile veri tabanına SQL cümlecikleri gönderilir veri tabanı sonuçları alınır.Veri tabanı üzerindeki maksimum işlem (process) sayısı “init.ora” parametre dosyasındaki “processes” parametresi ile verilmelidir. Eğer bu parametre default değerine bırakılırsa muhtemelen yetmeyecektir. Bu durumda yeni bir işlem başlatılamaz.

Oracle Eğitimi

Oracle eğitimine başlarken dikkat etmeniz gereken konuların başında alacağınız eğitimin ne derecede olacağıdır. Ciddi prodüksiyonların kullandığı Oracle veri tabanı için birçok sınıf bulunmaktadır.Örneğin SQL veritabanı yönetiminde çok kullanılan bir yöntemdir. Aslında çoğu kişi tarafından yazılım dili olarak bilinen SQL verileri düzenlemek için kullanılan bir alt dildir. Veritabanı üzerinde çalışır ve programlama yapamazsınız. Sadece verilerinizi senkronize etmek, taşımak, silmek, değiştirmek gibi yönetim işlemlerinde kullanabilirsiniz.

Oracle dersleri ilk olarak Oracle indir işlemiyle başlar. Ücretsiz olarak sunulan Oracle veritabanını indirerek kendi elinizin altında denemek için bir çalışma tahtası edinmiş olursunuz. Bu noktadan sonra eğitimin durağı ise verileri düzenlemeyi öğrenmektir.SQL hakkında bilgiler ve komutlardan sonra Oracle inceliklerini öğrenmek için yoğun bir ders trafiğinin içine düşersiniz. SQL sonrasında Oracle veritabanı dersleri başlar. Bu konuda yeteri kadar bilgi sahibi olduğunuzda ise ufak bir final ile PL/SQL girişlerini öğrenirsiniz. Buna ufak bir final denmesinin sebebi ise bu tarz eğitimlerin sonunun olmamasıdır.Oracle veritabanı ve Java yazılım diliyle yapılabileceklerin bir sınırı yoktur.

E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

Yazar

kodamcasi.com ADMİN

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.

Başka Yazı Yok

Kayıt Ol

VEYA

Zaten üye misiniz? Giriş Yap

Giriş Yap

VEYA

Henüz üyeliğiniz yok mu? Kayıt Ol

close

Abone ol!